[A13] Chicken Katsu [Pickup Only]

$12.00
Description
Chicken Katsu, Japanese Mayo, Don Katsu Sauce