[F4] Chicken Katsu Udon [Pickup Only]

$18.80
Description
Chicken Katsu Udon, Udon Noodle, Udon Soup, Fried Tofu, Shallot, Chicken Katsu, Don Katsu Sauce, Japanese Mayo